Finansiering

Finansiering kan ske på många sätt. Vi hjälper gärna till att diskutera med olika institut,
såväl svenska som franska för att finna den bästa lösningen, om man vill låna.

En svensk medborgare kan mycket väl låna i Frankrike och de räntor man betalar är avdragsgilla i svensk deklaration. Tar man lån utanför Frankrike så betraktas lånet som en kontant inbetalning.

En fransk bank kan ge olika förslag, t ex

  • Lån med fast eller rörlig ränta
  • Lån amorteringsfria under viss period och därefter med amortering
  • Omvandlingslån, dvs lån som gör att man kan köpa ny bostad, innan den gamla blivit såld

En i Frankrike speciell möjlighet är att man i ett köpekontrakt skriver att man köper ett objekt under förutsättning att man får ett franskt lån. Man får då 6-8 veckor på sig att söka lån. Får man inget lån utifrån de villkor som ”definierats i avtalet” faller köpet. OBS att det bara gäller vid lån i Frankrike. Den inbetalda handpenningen återbetalas då.

OBS också att från den dag man erhållit ett franskt lån, så är man skyldig att bekräfta sin handling efter 10 dagar – ej före. I praktiken vill det franska systemet att man tar en betänketid på just 10 dagar.

Telefon: +46 (0)707 27 05 91 / E-post: kontakt@maisonsdefrance.se
Maisons de France / Drottninggatan 27 / 252 21 Helsingborg