Pensioner

Vi är många som av olika anledningar drömmer om ett pensionärsliv utomlands. Kanske
söker vi oss till ett bättre klimat eller till ett område, där vi kan öka vår livskvalitet.

Det lockande och ljuvliga Sydfrankrike har alltid haft stor dragningskraft på besökare från hela världen. Det fina klimatet, de vackra landskapen, de kulturella möjligheterna och de livliga människorna, ja allt kan du finna här. Vill du pensionera dig ”som fransman”, så har du också som en bonus mycket förmånliga pensionsvillkor.
Vi skall här ta upp de viktigaste faktorerna att tänka på.
Att göra i Sverige
Först bör du naturligtvis anmäla din avsikt att flytta. Det gör du till Skatteverket och Försäkringskassan.

För att ha rätten att bli beskattad i Frankrike måste du uppfylla ett antal lagkrav. Skatteverket bedömer din ansökan genom att göra en samlad bedömning av nedanstående faktorer

    • Du bör inte vistas i Sverige mer än 4-5 månader
    • Du får inte ha din huvudbostad i Sverige. Fritidsbostad är OK, en fördel kan vara om denna inte ligger i storstadsområde och att man inte skriver sig på denna adress.
    • Du bör inte ha familj i Sverige (i varje fall inte hustru och små barn)
    • Du får inte ha någon form av verksamhet i Sverige, inte äga eller deläga företag
    • Du får inte sitta i någon svensk styrelse

Att göra i Frankrike
– Det kan var en god idé att besöka ett lokalt skattekontor i den kommun du kommer att bo i
– Skaffa ett bankkonto
– Studera skatteregler, framför allt fransk arvsskatt, gåvoskatt och skatt på pension. Ta reda på ifall dina pensionsslag
  följer avtalet mellan Frankrike och Sverige
  Lägg märke till att förmögenhetsskatt utgår, men från relativt höga nivåer
– Se till att du har rätt till fransk sjukvård, införskaffa Carte Vitale via intyg från svensk förs.kassa. Intyget skall lämnas till franska       försäkringskassan. Se också till att du ingår i det franska husläkarsystemet. Skaffa ev. en fransk sjukvårdsförsäkring, en s k Mutuelle
– Skriv ev ett franskt testamente, eftersom fransk lag inte följer svensk lag avseende testamente.
– Se till att alla försäkringar gäller från dag 1 i  Frankrike.
– Det sista rådet är kanske det viktigaste. Var ute i god tid. Ibland tar saker lång tid.

 

Skatt i Frankrike på svensk  pension
Till att börja med vill vi understryka att om du vill pensionera dig i Frankrike så kan du få pensionen beskattad i Frankrike till ett väsentligt lägre belopp än i Sverige. En schablon är att du med normalpension i Sverige beskattas med minst 30%, medan du i Frankrike kanske betalar 10-14%. Ett par beskattas genom sambeskattning, vilket ger ytterligare förmåner ur beskattningssynpunkt. 
Vi skall här ge exempel på de ungefärliga nivåer som kan bli aktuella i Frankrike.
OBS att vi inte inkluderar andra faktorer än den pension som utbetalas från Sverige, vi tar alltså inte hänsyn till ev. förmögenheter, kapitalinkomster eller liknande. Skatteavtalet mellan Sverige och Frankrike innebär att endast Frankrike beskattar de flesta svenska pensionerna.
Se nedanstående uppgifter som ungefärliga. Vi har använt franska skatteverkets simuleringstabeller. Vi uppger här två olika tabeller, en för ensamstående och en för två sammanboende.
Kursen som ligger till grund är 11,20 SEK. Skattetabell 31 i Sverige. 65 års ålder. Alla belopp i SEK. Svenska skattetabeller för 2022.

Telefon: +46 (0)707 27 05 91 / E-post: kontakt@maisonsdefrance.se
Maisons de France / Drottninggatan 27 / 252 21 Helsingborg