Köpprocessen

En hus -eller lägenhetsaffär i Frankrike tar som regel ganska lång tid. Den genomföres i etapper.

I Frankrike förekommer inte budgivning på samma sätt som i Sverige. Är man intresserad lägger man ett bud. Säljaren kan då tacka nej, varefter förhandling eventuellt kan inledas. Accepterar köparen det från början åsatta priset är säljaren skyldig att sälja till detta pris. Det är sällsynt med parallell budgivning.

Rent tekniskt inleds köpet med ett preliminärt köpeavtal (Compromis de Vente) i vilket samtliga de villkor som är av betydelse för förvärvet ska inrymmas. Detta avtal är viktigt och är rättsligt bindande för båda parter. De följer en i Frankrike fastställd mall.
I Frankrike skrivs alla avtal på franska. Vi hjälper alltid till med tolkningar och översättningar.

I regel betalar man 5-10% av köpeskillingen vid detta tillfälle (2-5% vid nybyggt). Man bör betrakta denna betalning som en à-kontobetalning alternativt ett bötesbelopp om man eventuellt bryter avtalet. Denna deposition blockeras för köparens räkning på ett särskilt konto hos notarien eller i utvald bank.

Som regel skriver köparen först på avtalet, speciellt vid nybyggnation. När så småningom säljaren skrivit på, har köparen 10 dagars ångerrätt enlig lag. Detta gäller från den dag då köparen fått tillbaka det av säljaren påskrivna kontraktet.
_____________________________________________________________________________________________________________
Acte de vente (slutavtal)
Så småningom fullföljes förvärvet inför en notarie, oftast 2-4 månader senare. Alla fastighetsköp i Frankrike passerar via en notarie. Notarien kan sägas vara företrädare för staten, han eller hon ska således vara neutral. Notarierna utses av staten, ingen fri etableringsfrihet finnes för detta skrå. Teoretiskt är det möjligt att säljaren och köparen företrädes av varsin notarie. Den totala kostnaden för notarien ökar icke härmed, mellan notarierna finns ett fastställt system om hur deras arvode skall fördelas dem emellan.

Emellertid får man då vara beredd på att processen kan ta längre tid. Notarien ska t.ex. tillse att fastigheten inte besväras av servitut som är okända för köparen eller att fastställda stads- och byggnadsplaner inte kan komma att hota fastighetens fortbestånd eller försämra dess värde.
Metodiken i Frankrike med notarierna är emellertid betryggande, det kommer mycket sällan några problem i efterhand.
Köparen behöver inte närvara vid undertecknandet, fullmakt kan utformas med notarien som undertecknare. Denna fullmakt måste då ha undertecknats av köparen i Sverige i närvaro av en Notarius Publicus.
Från och med 2022 har allt fler mäklare och notarier börjat utnyttja Internet för undertecknande av avtal.

Som i Sverige är det säljaren som betalar mäklararvodet, dock skall köparen betala notarien en avgift som för äldre fastigheter brukar uppgå till 7-8 % av köpeskillingen, lite olika beroende på köpesummans storlek.
Nybyggda fastigheter har en avgift som är lägre, eller 2-3%.
Nya fastigheter kan man ofta köpa ”på ritning”, vilket ofta kan vara fördelaktigt sett ur prissynpunkt. Man betalar en handpenning på max 5% och skriver ett prel köpeavtal – contrat préliminaire – och kan sedan oftast påverka valet av t ex inredningsdetaljer, färger och tapeter.
Som vi tidigare sagt är det bra att veta är att det i Frankrike finns en lagstadgad garanti att byggnationen blir färdigställd enligt avtalet. Man behöver således inte riskera att en ev konkurs för byggföretaget fördärvar ens planer, möjligen tidsplanerna.
Det är många praktiska frågor man måste tänka på, försäkringar, elabonnemang, internet. Men ni är trygga i våra händer. Vi hjälper er med alla dessa frågor

Telefon: +46 (0)707 27 05 91 / E-post: kontakt@maisonsdefrance.se
Maisons de France / Norra Skogsvägen 22 / 263 58 Strandbaden