Sedan länge står den svenska valutan ofördelaktig gentemot euron.
 Att betala ett bostadsköp med svenska kronor ter sig därför dyrt, då man ju måste växla SEK till EUR.

 Överväg därför att låna i Frankrike, där villkoren är förmånliga!

Vi samarbetar med en fransk lånemäklare, som hjälper till att finna ett låneinstitut, som passar Dina villkor.
Vi har också bra kontakter med några franska låneinstitut. 

T ex kan man finansiera sitt köp genom att låna 50% med en amorteringstid på 20-25 år. Idag är det inte
omöjligt att i Frankrike erhålla 2-2,5% fast ränta i 20-25 år, då förutsatt att amortering också sker.

Noggranna genomgångar sker naturligtvis av din ekonomi, liksom din hälsa. Precis som i Sverige.
En nackdel i Frankrike är att det tar betydligt längre tid att få besked än i Sverige. 

            Ganska ofta vill man i Frankrike att du förstärker panten med en livförsäkring, som kostar upp till ca 0,5% av lånebeloppet.
                                         Om man avlider eller blir svårt sjuk kan dessa försäkringar ta över lånekostnaderna.

Franska räntor får dras av i svensk deklaration.

Telefon: +46 (0)707 27 05 91 / E-post: kontakt@maisonsdefrance.se
Maisons de France / Norra Skogsvägen 22 / 263 58 Strandbaden