Att köpa nyproduktion har både för- och nackdelar, men mest fördelar. Den största nackdelen är kanske att man får vänta 1½ – 2 år innan man kan flytta in och att man får utgå från kontraktsritningar.
Som regel påbörjas en försäljningsprocess långt innan spaden tas i marken.

Köper man nytt gäller fast pris, som bestäms direkt vid kontraktsskrivning. I Frankrike finns en ganska unik garanti att projektet verkligen färdigställs.

Ytterligare fördelar:
– Man får en fräsch bostad med ett bra andrahandsvärde
– 10 års garantier vad avser väggar o tak
– 2 års garantier för allt annat
– Lägre notarieavgifter (ca 2,5% jämfört med 7-8% för ”begagnat”)
– Goda möjligheter till förändringar samt att välja golvklinker
– Oftast lägre fastighetsskatt år 1 och 2 (gäller ej Antibes bland annat)
– Mycket bra och stränga reglementen för byggnation

Fransk sjukvård

Fransk sjukvård

Fransk sjukvård håller hög klass. Jämfört med Sverige är framför allt tillgängligheten väsentligt bättre. Även mindre orter, t o m byar, har ofta någon läkare. Hembesök går som regel bra. En annan anledning är att det finns betydligt fler läkare per invånare i...

Ta effektiva eurolån i Frankrike

Ta effektiva eurolån i Frankrike

Sedan länge står den svenska valutan ofördelaktig gentemot euron. Att betala ett bostadsköp med svenska kronor ter sig därför dyrt, då man ju måste växla SEK till EUR. Överväg därför att låna i Frankrike, där villkoren är förmånliga! Vi samarbetar med en...

Franska nyheter

Franska nyheter

Den franska ekonomin har stabiliserats de senaste tre åren, vilket positivt påverkar intresset för attinvestera i bostäder. Den förfärliga attacken på Promenaden i Nice för några år sedan ökade märkligt nog intresset förRivieran, tack vare den publicitet...

Telefon: +46 (0)707 27 05 91 / E-post: kontakt@maisonsdefrance.se
Maisons de France / Norra Skogsvägen 22 / 263 58 Strandbaden