Fransk sjukvård håller hög klass. Jämfört med Sverige är framför allt tillgängligheten väsentligt bättre. Även mindre orter, t o m byar har ofta någon läkare.
Hembesök går som regel bra. En annan anledning är att det finns fler läkare per invånare i Frankrike.
Några exempel på skillnader:
– I Sverige tvingas du ofta åka till akuten, därför att annan hjälp inte finns att få snabbt
I Frankrike avlastar man akuten genom att först ringa SOS Médecins. En läkare skickas då hem ganska snabbt
för att bedöma hur allvarligt det är. Detta avlastar akuten. och du slipper kanske sitta 8 timmar där.
– Gravida tas om hand minutiöst före förlossningen med många kontroller och får också ligga kvar länge efteråt
– I Frankrike finns ingen debatt om långa vårdköer

Enligt EU:s regelverk har man som svensk rätt till sjukvård i Frankrike. Dock krävs intyg från svensk försäkringskassa (E121). För att få detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension. Genom att lämna in intyget till Frankrikes motsvarighet till Försäkringskassan (CPAM, dvs Caisse Primaire d’Assurance Maladie) är man enligt EU:s regler berättigad till sjukvård i Frankrike. Man erhåller då bland annat ett ”Carte Vitale”, ett europeiskt sjukförsäkringskort (viktigt även vid besök i andra länder).
Detta skall medföras vid varje läkarbesök och visas upp på La Pharmacie när man hämtar ut sin medicin. Utan Carte Vitale står man sig slätt. Man måste vända sig till läkare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i Frankrike.

De flesta svenskar som bor i Frankrike gör liksom fransmännen själva, tecknar en tilläggsförsäkring, s k Mutuelle. Den täcker delar av kostnader för eventuell specialistvård.
Franska staten står för vissa delar. Kostar kanske 5-6 000 kronor/år.

Telefon: +46 (0)42 140105 / Mobil: +46 (0)707 27 05 91 / E-post: kontakt@maisonsdefrance.se
Maisons de France / Drottninggatan 27 / 252 21 Helsingborg