Mdf-4.jpg

Telefon: +46 (0)42 140105

Mobil: +46 (0)707 27 05 91

E-post: kontakt@maisonsdefrance.se

Maisons de France

Drottninggatan 27

252 21 Helsingborg

Hem Alla objekt Nyproduktion Om Frankrike Vår service Franska nyheter Om oss Open house 2018

Några råd för att förverkliga din dröm!
Vi är många som av olika anledningar drömmer om ett pensionärsliv utomlands.
Kanske söker vi oss till ett bättre klimat eller till ett område, där vi kan öka vår livskvalitet.

Det lockande och ljuvliga Sydfrankrike har alltid haft stor dragningskraft på besökare från hela världen.

Det fina klimatet, de vackra landskapen, de kulturella möjligheterna och de livliga människorna, ja allt kan du finna här.

Vill du pensionera dig "som fransman" , så har du också som en bonus mycket förmånliga pensionsvillkor.

Vi skall här ta upp de viktigaste faktorerna att tänka på. Vill du veta mer, så ber vi dig sända ett mail till
kontakt@maisonsdefrance.se

så skickar vi en artikel om "ATT FLYTTA TILL FRANKRIKE".


Att göra i Sverige ​

Först bör du naturligtvis anmäla din avsikt att flytta. Det gör du till Skatteverket och Försäkringskassan.

För att ha rätten att bli beskattad i Frankrike måste du uppfylla ett antal lagkrav. Skatteverket bedömer din ansökan
genom att göra en samlad bedömning av nedanstående faktorer

- Du bör inte vistas i Sverige mer än 4-5 månader
- Du får inte ha din huvudbostad i Sverige. Fritidsbostad är OK, en fördel
kan vara om denna inte ligger i storstadsområde och att man inte skriver sig på denna adress.

- Du bör inte ha familj i Sverige (i varje fall inte hustru och små barn)

- Du får inte ha någon form av verksamhet i Sverige, inte äga eller deläga företag

- Du får inte sitta i någon svensk styrelse


Att göra i Frankrike

I Frankrike bör du vara extra noggrann med att göra rätt.
- Det kan var en god idé att besöka ett lokalt skattekontor i den kommun du kommer att bo i

- Skaffa ett bankkonto

- Studera skatteregler, framför allt fransk arvsskatt, gåvoskatt och skatt på pension

- Lägg märke till att förmögenhetsskatt utgår, men från relativt höga nivåer

- Se till att du har rätt till fransk sjukvård, införskaffa Carte Vitale via intyg från svensk förs kassa

- Intyget skall lämnas till franska försäkringskassan (CPAM)

- Se också till att du ingår i det franska husläkarsystemet

- Skaffa ev. en fransk sjukvårdsförsäkring, en s k Mutuelle

- Skriv ev ett franskt testamente, eftersom fransk lag inte följer ett svenskt testamente

- Se till att alla försäkringar gäller från dag 1 i Frankrike

Ett sista råd, som kanske är det viktigaste. Var ute i god tid. Ibland kan saker ta lång tid.


Pensionsvillkor

Här följer ett par exempel på vilka villkor man får vid pensionering i Frankrike. OBS att vi inte tar hänsyn
till andra faktorer än den pension som utbetalas från Sverige, alltså inte ev förmögenheter, kapitalinkomster eller liknande.
Skatteavtalet mellan Sverige och Frankrike innebär att endast Frankrike beskattar de flesta svenska pensionerna.
En tumregel är att du med normalpension i Sverige beskattas med minst 30%, medan du i Frankrike kanske betalar 8-10%.

Ex. 1 Antag att Nils har 10 000 kr/månad i ITP + 16 000 kr/månad i ATP. Lena har 12 000 kr/månad i ATP
och en privat försäkring på 6 000 kr/månad. Skatten i Frankrike blir då totalt ca 44 000 kr eller ca 8,5%.

Ex 2 Antag att Pelle har en samlad pension på 40 000 kr/månad och Ulla 25 000 kr/månad. Den totala skatten
i Frankrike blir ca 121 000 kr eller ca 15%

Vi kan hjälpa dig i alla dessa frågor. Skulle du köpa en bostad av oss, så kostar vår hjälp som regel ingenting